353 0

Судасны хатуурал

Артерийн судасны хана хатуурч, уян хатан чанараа алдан, бусад эрхтнүүдэд очих…