60 0

Могойд хатгуулах

Хортой могойд хатгуулах нь амь насанд аюултай бай болох бөгөөд яаралтай түргэн…
168 0

Яс ургах эмгэг

Ясны үзүүр хэсэгт яс ургаж товойх үзэгдлийг яс ургах эмгэг гэнэ. Ихэвчлэн үений үзүүр…