1Яс хугарах үед үзүүлэх анхны тусламж
Өвчлөл
Хэрэв яс хугарсан бол ил ба далд хугарлын алинаас ч үл хамааран гэмтлийн эмнэлэгт хүргэх шаардлагатай. Улаанбаатар хотын хэмжээнд “Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв” , “Мөнгөн гүүр” болон MBG эмнэлэгт ясны хугарлын гэмтэлтэй хүнийг хүлээж авдаг. Дараах тохиолдолд түргэн тусламж дуудна. (Түргэн тусламж – 103) Гэмтлийн дараа цус алдаж байгаа бол Бага зэрэг хүрэх төдийд өвдөлт мэдрэгдэж байгаа бол Гар хөлийн хэлбэр алдагдаж, мурийсан бол Яс […]