179 0

Яс хугарах үед үзүүлэх анхны тусламж

Хэрэв яс хугарсан бол ил ба далд хугарлын алинаас ч үл хамааран гэмтлийн эмнэлэгт…