1Архаг холецистит
Өвчлөл
Цөсний хүүдий нь хэвлийн баруун дээд хэсэгт, элэгний дор байрладаг лийр хэлбэрийн эрхтэн юм. Цөс нь хоол тэжээл дэх өөх тосны боловсруулалтад оролцоно. Архаг холецистит буюу цөсний хүүдийн архаг үрэвсэл нь олон удаагийн цочмог үрэвслийн үр дүнд үүсэх эмгэг юм. Тодруулбал, цөсний чулуу хүүдийн ханыг урт хугацаанд механикаар цочроох, эсвэл цөсний хүүхдийн цочмог (гэнэтийн) үрэвсэл […]