76 0

Мэдрэлийн ёзоорын дарагдал

Мэдрэлийн ёзоорын дарагдал гэж юу вэ? Мэдрэлийн эргэн тойрны эдүүдэд хэт…