337 0

Судасны хатуурал

Артерийн судасны хана хатуурч, уян хатан чанараа алдан, бусад эрхтнүүдэд очих…
295 0

Бөөрний архаг үрэвсэл

Бөөрөнд байрлах олон жижиг шүүгч түүдгэнцэрүүд үрэвсэхийг бөөрний архаг үрэвсэл…