237 0

Түрүү булчирхайн үрэвсэл

Түрүү булчирхай нь эрчүүдийн давсагны доод хэсэгт байрлах хушганы хэмжээтэй…