204 0

Усанд живэх

Усанд амьсгалах боломжгүй болж хүчилтөрөгчөөр дутагдахыг “ усанд живэх” гэнэ.…