1Цавины ивэрхий
Өвчлөл
Цавины доод хэсгийн булчин төрөлхийн дутуу хөгжилтэй байх эсвэл цавины сувгийн суларсан хэсгээр гэдэсний аль нэг хэсэг, эд ивэрэн гарч ирэхийг цавины ивэрхий гэнэ. Ивэрхий нь байрлалаасаа хамаарч цавины гуяны гэх мэт янз бүр байдаг. Хэвлийн хөндий нь цавь орчимдоо тусгай завсартай байдаг бөгөөд үүнийг цавины суваг гэдэг. Цавины сувагт судас, мэдрэлийн ширхэг, эрэгтэйчүүдэд үрийн […]