1Туреттын хам шинж
Өвчлөл
Туреттын хам шинж нь ухамсарт бус буюу өөрийн мэдэлгүй хийгдэх олон давтамжит татваганааг (tick) үүсгэдэг мэдрэлийн өвчин юм. Татваганаа биеийн хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээр илэрч болох ба хэсэг бүлэг булчингуудын чангарал, татганалтаас шалтгаална. Өөрөөр хөдөлгөөнт ба дуут татваганаа гэж нэрлэх нь бий. Хамгийн түгээмэл татваганаагийн төрлүүдээс дурдвал : Анивчаа байдал Тургих, тургиж инээх Огцом эвгүй […]