192 0

Яс ургах эмгэг

Ясны үзүүр хэсэгт яс ургаж товойх үзэгдлийг яс ургах эмгэг гэнэ. Ихэвчлэн үений үзүүр…