653 0

Яс ургах эмгэг

Биеийн яснуудын хаа нэгтээ яс ургаж товойх үзэгдлийг “яс ургах эмгэг” гэнэ.…