680 0

Сэтгэл гутрал

Сэтгэл зүйн өвчин эмгэгүүдээс  нийтлэг тохиолддог нь сэтгэл гутрал юм. Өдөр тутмын…
289 0

Цагаан хорхой

Цагаан хорхой нь дэлхий дээрх хамгийн нийтлэг тохиолддог халдварт өвчин юм. Цагаан…
649 0

Бамбай булчирхайн даавар хэт ихсэх (Грейвсийн өвчин)

Бамбай булчирхай нь хүний биед зайлшгүй байх ёстой дотоод шүүрлийн хамгийн том…