1Ку чичрэг
Өвчлөл
Ку чичрэг нь Coxiella-гийн төрөл Coxiella burnetii хэмээх жижиг бичил биетнээр үүсгэгддэг байгалийн голомтот халдварт өвчин юм. Уг өвчин нь янз бүрийн замаар халдварлан тархаж халууралт, хордлогын шинж тэмдэг болон олон эрхтэн тогтолцооны гэмтлээр илрэх, ужиг явцтай аж. Өвчин үүсгэгч нь гадаад орчинд тэсвэртэй бөгөөд хачигны хатсан өтгөнд хагас жил, халдварлагдсан амьтны хатсан өтгөн болон […]