1Нүдний эвэрлэгийн шарх
Өвчлөл
Нүдний эвэрлэг нь нүдний урд хэсгийг хучих хагас дугуй хэлбэртэй, нимгэн, тунгалаг бүрхүүл юм. Эвэрлэг бүрхүүлийн ил шархлааг эвэрлэгийн шарх гэнэ. Энэ нь ихэвчлэн халдварын шалтгаантай байдаг. Эвэрлэгийн шарх нь байнгын гэмтэл, мөн эмчлүүлэхгүй бол хараа алдагдалд хүргэж болно. Иймээс эвэрлэгийн шархтай байж болзошгүй эсвэл нүдний асуудалтай байгаа үед нүдний эмчид хандах хэрэгтэй. АНУ-д жил […]