269 0

Нүдний торлогийн хууралт

Нүдний торлог бүрхүүл нь нүдний хамгийн дотор талын давхарга бөгөөд тархинд…