1Нүдний торлогийн хууралт
Өвчлөл
Нүдний торлог бүрхүүл нь нүдний хамгийн дотор талын давхарга бөгөөд тархинд дүрсний тусгалыг дамжуулах үүрэгтэй. Харин торлогийн хууралтын үед тэрхүү нимгэн давхарга нь хэвийн байрлалаас хөндийрөн хуурахыг нүдний торлогийн хууралт гэдэг. Нүдний торлог бүрхэвч хуурснаар нүдийг хүчилтөрөгч, шим тэжээлээр хангадаг нүдний судаснууд ч мөн хөндийрдөг. Торлогийн хууралтыг эмчлэхгүй, хугацаа алдвал  хараагүй  аюултай.