1Нүдний эвэрлэгийн шарх
Өвчлөл
Нүдний эвэрлэг нь нүдний урд хэсгийг хучих хагас дугуй хэлбэртэй, нимгэн, тунгалаг бүрхүүл юм. Эвэрлэг бүрхүүлийн ил шархлааг эвэрлэгийн шарх гэнэ. Энэ нь ихэвчлэн халдварын шалтгаантай байдаг. Эвэрлэгийн шарх нь байнгын гэмтэл, мөн эмчлүүлэхгүй бол хараа алдагдалд хүргэж болно. Иймээс эвэрлэгийн шархтай байж болзошгүй эсвэл нүдний асуудалтай байгаа үед нүдний эмчид хандах хэрэгтэй. АНУ-д жил […]
2Нүдний даралт
Өвчлөл
Нүдний дотоод даралт хэвийн хэмжээнээс ихэсч харааны мэдрэлийг гэмтээж, аажмаар хараа муудахыг нүдний даралт өвчин гэнэ. Хараа муудуулах нүдний өвчнүүд дотроос хамгийн элбэг тохиолддог өвчин юм. Өвчний эхэн үед хараа муудахаас өөр шинж тэмдэг илэрдэггүй учир ихэвчлэн хүндэрсэн хойно нь мэдэх тохиолдол элбэг байдаг. Уг өвчний эцсийн хүндрэл нь хараагүй болох аюултай. Тиймээс эрт оношилж […]