233 0

Эмийн болон химийн бодисын хордлого

Эмийн болон химийн бодисын хордлого санамсаргүй тохиолдлоор эсвэл зохисгүй…