14 0

Хоолны хордлого

Хоолны хордлого нь бие даасан өвчин бус тодорхой шалтгааны улмаас аль нэг эрхтэн /хоол…