319 0

Сарын тэмдэг их хэмжээгээр ирэх

Сарын тэмдгийн үед хэт их хэмжээний цус гарах, олон хоног сарын тэмдэг үзэгдэх…