72 0

Умайн хүзүүний хорт хавдар

Умайн хүзүүний хэвийн эсүүдэд өөрчлөлт орж хавдар үүсэхийг умайн хүзүүний хорт…