245 0

Умайн хүзүүний хавдар

Умайн хүзүүний хэвийн эсүүдэд өөрчлөлт орж хавдар үүсэхийг умайн хүзүүний хавдар…