216 0

Витилиго

Арьсны өнгө өөрчлөгдөж цайвар цагаан өнгөтэй болохыг витилиго буюу арьс цайрах…