76 0

Уруул тагнайн сэтэрхий

Дээд уруул болон тагнай онгорхой байх, эсвэл аль нэг нь сэтэрсэн хүүхэд төрөх гажиг…