69 0

Таргалалт

Таргалалт нь биед их хэмжээний өөх хуримтлагдах байдлыг хэлнэ. Хэт их жин нэмэх…