217 0

Химийн бодист түлэгдэх

Химийн хүчил, будаг шингэлэгч, түлш зэрэг олон төрлийн химийн бодистой хамгаалалт,…
244 0

Түлэгдэлт

Түлэгдэл нь тухайн эд зүйл, гэмтлийн зэргээсээ шалтгаалаад эрүүл мэндэд хөнгөн,…