1Химийн бодист түлэгдэх
Өвчлөл
Химийн хүчил, будаг шингэлэгч, түлш зэрэг олон төрлийн химийн бодистой хамгаалалт, болгоомжгүй харьцсанаас үүдэн арьс, салст, нүд, хамар, ам болон дотоод эрхтнүүдэд түлэгдэлт үүсч болдог. Химийн бодисын түлэгдэлтийн төрлүүд Химийн бодисоос үүссэн түлэгдэлт нь энгийн түлэгдэлттэй адилхан ангилагддаг. 1-р зэргийн түлэгдэл нь зөвхөн арьсны өнгөн давхаргыг хамарч, улайж хавдах, зовуураар илэрдэг. Урт хугацааны хүндрэл, гэмтэл үүсдэггүй. […]
2Түлэгдэлт
Өвчлөл
Түлэгдэл нь тухайн эд зүйл, гэмтлийн зэргээсээ шалтгаалаад эрүүл мэндэд хөнгөн, хүнд, аминд халтай эрсдэлүүдийг үүсгэдэг. Үйлдвэрийн нөхцөлд химийн бодис, өндөр хүчдэлтэй цахилгаанд түлэгдэх байдал элбэг тохиолддог бол ахуйн орчинд халуун цай хоол, цахилгаан барааны буруу хэрэглээнээс үүдэлтэй түлэгдэлт илүү тохиолддог. Тэр дундаа бага насны хүүхэд хараа хяналтгүй байдлын улмаас түлэгдэлтэд өртөх магадлал их гардаг. […]