240 0

Өсөлтгүй жирэмслэлт

Ямар нэгэн шалтгааны улмаас ураг хэвлийд хангалттай томорч чадахгүй, өсөхгүй…