1Усанд живэх
Өвчлөл
Усанд амьсгалах боломжгүй болж хүчилтөрөгчөөр дутагдахыг “ усанд живэх” гэнэ. Усан сан, голын ус, нуур, цөөрөмд живэх нь элбэг ч, гүехэн усанд шөрмөс татах, гэртээ усанд орж байхдаа ухаан алдаж живсэн тохиолдлууд ч бий. Усанд живэх аюулаас дараах байдлаар сэрэмжлэх нь зүйтэй Ганцаараа сэлэхгүй байх Амь аврах хантааз өмсөх Хэт хүйтэн усанд халаалтгүй сэлэхгүй байх Нимгэн мөсөн […]