1Уруул тагнайн сэтэрхий
Өвчлөл
Ургийн эрхтэн тогтолцооны хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийн улмаас уруул хооронд сэтэрч үүссэн эмгэгийг уруул тагнайн төрөлхийн сэтэрхий /УТТС/ гэдэг. Хүүхдийн нүүр эхийн умайд бүрэн бүрэлдээгүйгээс уг гажиг үүсдэг. Уруул тагнайн гажиг нь хамгийн нийтлэг тохиолдох төрөлхийн гажиг бөгөөд удамшлын шалтгаанаас үүдсэн байх боломжтой. Сэтэрхий уруул, тагнайтай хүүхэд төрүүлэх нь сэтгэлзүйн хувьд цочролд оруулж болох […]