300 0

Архаг бронхит

Архаг бронхит нь гуурсан хоолой үрэвсэж, өтгөн идээрхэг цэр ихээр ялгаруулдаг…
650 0

Гуурсан хоолойн үрэвсэл /Бронхит

Гуурсан хоолойн үрэвсэл буюу бронхит нь агаар дамжуулах замд гадны янз бүрийн…