69 0

Хахах үед үзүүлэх анхны тусламж

Хоолойд эсвэл амьсгалын замд ямар нэгэн зүйл тээглэж амьсгалах боломжгүй болохыг…