253 0

Хахах үед үзүүлэх анхны тусламж

Хоолойд эсвэл амьсгалын замд ямар нэгэн зүйл тээглэж амьсгалах боломжгүй болохыг…
256 0

Уруул тагнайн сэтэрхий

Ургийн эрхтэн тогтолцооны хөгжилд сөргөөг нөлөөлөх хүчин зүйлсийн улмаас уруул…