133 0

Ходоодны архаг үрэвсэл ба шархлаа

Тодорхой хэд хэдэн шалтгааны улмаас ходоодны хүчил ихсэн шархлаа үүсч өвчлөхийг…