543 0

Улаанууд

Улаанууд нь /Rubella, Герман улаан бурхан/ вирусын халдвараар үүсгэгддэг амьсгалын…
471 0

Бамбай булчирхайн дааврын хэт багасалт

Бамбай булчирхайн хамгийн гол үүрэг нь цусанд орсон иодыг цуглуулж, түүгээрээ…
712 0

Залгиурын үрэвсэл

Ханиад хүрэх, вирусийн гаралтай халдвар авах зэргээс үүдэн залгиурын үрэвсэл…
450 0

Төвөнхийн үрэвсэл

Хоолойны төвөнх хэт их ачаалан, үрэвсэж, халдвар авахыг ларингит буюу төвөнхийн…
235 0

Уушгины хорт хавдар

Уушигны хэвийн ажиллагаа алдагдаж эхлэхэд хэвийн ажиллаж байсан эсүүд замбараагүй…