77 0

Улаанууд

Улаанууд нь вирусийн гаралтай халдвар бөгөөд ханиалгах, хамраас нус гоожих,…
77 0

Архаг хэлбэрийн хамар дайвар хөндийн идээт үрэвсэл

Хамрын дайвар хөндий 8 долоо хоног болон түүнээс дээш хугацаанд үрэвсэж хавдахад…
106 0

Уруулын хомхой

Уруулын хомхой гэдэг нь уруул дээр болон уруулын эргэн тойронд жижиг цэврүү үүсдэг вирусийн гаралтай…