1Хооллолтын бэрхшээл
Өвчлөл
Хооллолтын хэвийн байдал алдагдаж эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлөхийг “хооллолтын бэрхшээл” гэнэ . Хооллолтын бэрхшээл ихэвчлэн өсвөр насныхан болон 20-30 насныханы дунд түгээмэл байдаг. Хамгийн нийтлэг тохиолдог нь нэгдүгээрт “анорексиа” буюу хоол идэхээс татгалзах, хоёрдугаарт “булимиа” буюу хэт их хоол идэх эмгэгүүд юм. Энэ хоёр нь ихэнх тохиолдолд биеийн жин, хэлбэртээ хэт их анхаарснаас үүсдэг байна. Хооллох хэвийн […]