1Хамуу
Өвчлөл
Хамууны хачгаар үүсгэгддэг,  хос хосоор байрлах гүвдрүүт тууралт хэлбэрээр илрэх арьсны халдварт өвчнийг хамуу гэнэ. Хамууны хачиг нь 0.3 мм хэмжээтэй, 8 хөлтэй, нэг сарын настай маш жижиг шавж юм.  Харин хүний биеэс гадуур 2-3 хоног л амьдардаг.  Хүний арьсанд нүхэн зам гаргаж тэндээ өндөглөдөг бөгөөд маш хурдан үржих чадвартай. Халдварласан хэсгийн арьс шөнө, оройн цагаар маш […]