115 0

Шамбарам

Шамбарам өвчин нь хошногоны сүвэн дэх венийн судас үрэвсэж хавдан, овойж гарч…