1Хумс шигдэх эмгэг
Өвчлөл
Хумс шигдэх эмгэг ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд тохиолдоно. Хумс үзүүрээрээ арьсанд шигдэж улайх, хавдах зэрэг зовиур өгдөг. Хөнгөн хэлбэрийн шигдэж ургасан хумсыг хувь хүн өөрөө арчилж, эмчлэх боломжтой ч хүндэрсэн тохиолдолд заавал эмчид хандахыг зөвлөнө. Хумс шигдэх эмгэгийг эмчлэхгүй орхисон тохиолдолд үрэвсэл нь хөлийн ясруу халдварлан ясыг үрэвсүүлэх аюултай. Чихрийн шижин болон хөлийн цусны эргэлтийг багасгах […]