102 0

Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин

Эмфизем нь уушгины цулцанг гэмтээж амьсгалахад  төвөгтэй болгодог өвчин бөгөөд…