1Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин
Өвчлөл
Амьсгал дамжуулах гол үүрэгтэй цагаан мөгөөрсөн хоолой тэлэгдэж, үндсэн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байх үед гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин үүсдэг. Амьсгалын замын архаг өвчин, архаг бронхит, халдвартай ханиад томуу, хатгалгаагаар удаан өвчилж, хүндэрсэн тохиолдолд уушги гэмтэн тэлэгддэг байна.