695 0

Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин

Амьсгал дамжуулах гол үүрэгтэй цагаан мөгөөрсөн хоолой тэлэгдэж, үндсэн үүргээ…