741 0

Яс ургах эмгэг

Биеийн ясны хаа нэгтээ яс ургаж товойх үзэгдлийг яс ургах эмгэг гэнэ. Ихэвчлэн…