210 0

Төрөлхийн цөсний сувгийн битүүрэл

Төрсний дараах 2-8 хоногийн хугацаанд нярай хүүхдийн элэг болон цөсний суваг битүүрсэн…
369 0

Зүрхний булчингийн эмгэг

Зүрхний булчингийн үйл ажиллагаа алдагдахыг зүрхний булчингийн эмгэг гэх ба…