1Өтгөн хаталт
Өвчлөл
Урт хугацааны туршид өтгөнөө гаргаж чадахгүй байхыг өтгөн хаталт гэнэ. Долоо хоногт 3-аас доош удаа хүндрэхэд өтгөн хаталт үүсдэг гэж үздэг. Хэдийгээр өтгөн хаталт нь хэвийн үзэгдэл ч, байнга өтгөн хатах нь бусад өвчинтэй холбоотой байж болно. Өтгөн хаталтыг эмчлэхэд шалтгааныг нь олох шаардлагатай боловч зарим тохиолдолд тодорхой шалтгаан ажиглагддаггүй.