1Гүнийн венийн бүлэн
Өвчлөл
Гүний венийн бүлэн ихэвчлэн хөлийн гүн венийн судаснуудад бүлэн бий болсон үед тохиолддог. Удаан хугацаанд хөдөлгөөнгүй байх нь хөлийн венийн судсанд бүлэн үүсэхэд хүргэнэ. Жишээлбэл, холын аялалд удаан хугацаагаар суугаа байдалд явах болон мэс засал, осол гэмтэл, өвчин эмгэгийн улмаас хэвтэрт байх зэрэг нь үүнд багтана.