535 0

Уушгины артерийн бүлэнт бөглөрөл

Уушгины артерийн бүлэнт бөглөрөл нь цусны урсгалаар дамжиж ирсэн бүлэн уушгины…