1Доод мөчдийн венийн судасны эмгэг
Өвчлөл
Доод мөчдийн венийн судасны эмгэг үүсэхэд венийн судас бүдүүрч томорно. Биеийн аль ч хэсгийн венийн судас бүдүүрч болох боловч ихэвчлэн хөлийн судсанд эмгэгийн үеийн шинж тэмдэг түлхүү илэрдэг. Учир нь босч зогсох, алхах зэрэгт биеийн доод хэсгийн венийн судсанд даралт ихээр өгдөг байна. Доод мөчдийн венийн судасны эмгэгийн зарим тохиолдолд томорч бүдүүрсэн судас нь гоо […]