1Мэдрэлийн ёзоорын дарагдал
Өвчлөл
Мэдрэлийн эргэн тойрны эдүүдэд хэт ачаалал үүсэн дарагдахад мэдрэлийн ёзоорын дарагдал үүсдэг. Энэ даралт нь мэдрэлийн үйл ажиллагааг саатуулан өвдөлт мэдрэгдэх, бадайрах, хүчгүй болох зэрэг шинж тэмдэг ажиглагдана. Биеийн хэд хэдэн хэсгүүдэд мэдрэлийн ёзоорын дарагдал үүсч болох бөгөөд сээр нурууны доод хэсэг, бугуйн хэсэг зэргээр элбэг тохиолдоно. Сээр нурууны доод хэсгийн мэдрэл дарагдсан бол хөлийн […]