219 0

Хөлийн судасны битүүрэл

Хөлийн артерийн судас нарийсч цусны урсгал багасах өвчнийг хөлийн судасны битүүрэл…