1Эрүү зуурах (Татран)
Өвчлөл
Татран нь мэдрэлийн системд нөлөөлж, биеийн хэсэг булчингуудыг чангаралтад оруулах аюулд хүргэдэг хурц нянгийн гаралтай халдварт өвчин юм. Өөрөөр эрүү зуурах өвчин гэж нэрлэгддэг бөгөөд тухайн халдвар голдуу эрүү, хүзүү хавийн булчингуудад голчлон нөлөөлдөг онцлогтой. Татран буюу эрүү зуурах өвчин нь эмчлэгдээгүй тохиолдолд үхэлд хүргэх аюултай байдаг байна. Дэлхийн урьдчилан сэргийлэх, хяналт магадлагааны байгууллагын гаргасан […]
2Уушгины буглаа
Өвчлөл
Бактерийн гаралтай халдвар авснаар уушгинд идээт хөндий үүсэхийг уушгины буглаа гэнэ. Дархлаа суларсан, амаар дамжих ямар нэгэн халдвар авсан, зүрхний өвчтэй бол уушгины буглаа үүсэх магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Хүндэрсэн уушгины буглаа нь аминд хүрэх аюултай.