193 0

Сэтгэл түгших эмгэг

Хүн өдөр тутамдаа сэтгэлээр унах эсвэл сэтгэл түгших үйл явдалтай тулгарч байдаг.…
608 0

Бамбай булчирхайн даавар хэт ихсэх / Грейвсийн өвчин

Бамбай булчирхай нь хүний биед зайлшгүй байх ёстой дотоод шүүрлийн хамгийн том…