387 0

Цусны ялтас эс багасах (Тромбоцитопени)

Судасны гэмтсэн хэсэгт очиж бөөгнөрөн цус алдалтыг зогсоох үүрэгтэй цусны ялтсан…